E-Fix ช่างด่วน
6 ปีที่แล้ว
ค่าแรงปูกระเบื้องคิดราคากันอย่างไร

การปูกระเบื้องพื้น เป็นอีกหนึ่งงานช่าง ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนี้ เนื่องจากทำให้พื้นผิวมีความสวยงาม ทนทาน ทำความสะอาดง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ในเวลาที่จะจ้างช่างหรือติดต่อให้ผู้รับเหมามาทำการติดตั้งปูกระเบื้องให้ เจ้าของบ้านผู้ว่าจ้างก็มักจะงุนงงในเรื่องราคาของ ค่าแรงปูกระเบื้อง ซึ่งบ่อยครั้งจะพบว่ามีราคาที่แตกต่างกัน อยากทราบหรือไม่ว่า ค่าแรงปูกระเบื้อง เขาคิดราคากันเท่าไหร่ และมีวิธีการคิดราคากันอย่างไร

การคิดราคาค่าปูกระเบื้อง

สำหรับเรื่องนี้ อย่างแรกเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเพื่อความชัดเจนในการหาข้อมูล นั่นก็คือ ในการให้บริการปูกระเบื้องนั้น มีการคิดราคาอยู่  2 แบบ คือ

 • คิดราคาแบบเหมารวมทั้ง ค่าแรงในการปูกระเบื้อง และค่าวัสดุ ปูน ทราย  คือ ช่างหรือ ผู้รับเหมา เป็นผู้จัดหามาทั้งหมดทั้งคนทำงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทั้งหมด ราคาที่คิดก็จะเป็น ค่าแรง + ค่าวัสดุ
 • คิดราคาเฉพาะในส่วน ค่าแรงปูกระเบื้อง คือ คิดเฉพาะค่าแรงในการทำงาน เจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุมาทั้งหมด อันได้แก่ ปูน ทราย ปูนกาว ปูนยาแนว หรืออื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้หากไม่ชำนาญสามารถปรึกษาช่าง และไปสอบถามร้านวัสดุก่อสร้างได้ว่าต้องใช้อะไรบ้าง

ทั้ง 2 เรื่องนี้ต้องชัดเจน เพราะไม่เช่นนั้นเวลาที่ไปถามราคากับ ช่าง หรือ ผู้รับเหมา อาจจะได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน เนื่องจากเข้าใจไม่ตรงกัน บางที เขาบอกราคามาเฉพาะ ค่าแรงปูกระเบื้อง อย่างเดียว เจ้าของบ้านผู้ว่าจ้างคิดว่ารวมราคาของ แบบนี้ทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ดังนั้นอย่างแรกที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดก่อนก็คือ เราต้องการบริการแบบไหน

ราคาค่าแรงปูกระเบื้อง


สำหรับราคาในการปูกระเบื้องนั้น ในความเป็นจริงไม่ได้มีราคาที่เป็นมาตรฐาน ส่วนมากอยู่ที่การตกลงราคากันของผู้ว่าจ้างกับช่าง หรือ ผู้รับเหมา ซึ่งแต่ละพื้นที่และแต่ละเจ้าอาจจะมีราคาที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับค่าแรงของช่างในพื้นที่นั้นๆ ความยากง่ายของชนิดกระเบื้องที่เราต้องการจะปู ซึ่งก็มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม มีราคาที่พอจะใช้อ้างอิงได้จากข้อมูลที่มีอยู่ เช่น


ค่าแรงปูกระเบื้อง อย่างเดียว

 • ราคาช่างชาวบ้านอยู่ที่ 120 บาท/ตารางเมตร
 • ราคาช่างทั่วไป 200 บาท/ตารางเมตร
 • ราคาจ้างบริษัท 300 บาท/ตารางเมตร


นี่เป็นราคาที่พบได้ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามในการคิดราคาค่าปูกระเบื้องยังมีโอกาสที่จะแปรผัน มีความหลากหลายของราคาได้จากปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น


คิดราคาตามลักษณะหรือชนิดของกระเบื้อง เช่น

 • กระเบื้องทั่วไป ค่าแรงปูกระเบื้อง อยู่ที่ประมาณ 120 – 150 บาท/ตารางเมตร
 • กระเบื้องโมเสค ค่าแรงปูกระเบื้อง อยู่ที่ประมาณ 180 – 200 บาท/ตารางเมตร
 • กระเบื้องแกรนิตโต้ ค่าแรงปูกระเบื้อง อยู่ที่ประมาณ 140 – 200 บาท/ตารางเมตร
 • กระเบื้องยาง ค่าแรงปูกระเบื้อง อยู่ที่ประมาณ 50 บาท/ตารางเมตร


คิดราคาตามขนาดพื้นที่หน้างานในการปูกระเบื้อง เช่น

 • ค่าแรงในการปูกระเบื้องพื้นที่ 50 ตารางเมตร อยู่ที่ 150 บาท/ตารางเมตร
 • ค่าแรงในการปูกระเบื้องพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยู่ที่ 140 บาท/ตารางเมตร
 • ค่าแรงในการปูกระเบื้องพื้นที่ 200 ตารางเมตร อยู่ที่ 130 บาท/ตารางเมตร
 • ค่าแรงในการปูกระเบื้องพื้นที่ 300 ตารางเมตร อยู่ที่ 120 บาท/ตารางเมตร


ราคาปูกระเบื้องแบบเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุ

เรื่องนี้กรอบราคาค่อนข้างจะกว้างมาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ ราคาการปูกระเบื้องแบบเหมารวมของ กระเบื้องเคลือบขนาด 4 x 4 นิ้ว อาจจะอยู่ที่ 240 บาท/ตารางเมตร แต่ถ้าเป็น การปูแผ่นหินแกรนิตสีดำขนาด 30 x 30 เซนติเมตร ราคาอาจจะสูงไปถึง 2,350 บาท/ตารางเมตร เลยก็เป็นไปได้ ดังนั้นก่อนทำก็ต้องดูเรื่องวัสดุและสิ่งที่ต้องนำมาใช้ประกอบร่วมของพื้นแต่ละชนิดให้ดีเสียก่อน ขึ้นอยู่กับความต้องการและความพอใจของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ

ราคาค่าการปรับพื้นที่หน้างานก่อนปูกระเบื้อง


นี่เป็นอีกเรื่องที่มักถูกลืมและละเลย ซึ่งบ่อยครั้งจุดนี้เองที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องงบประมาณและเกิดความเข้าใจผิดระหว่างช่างและเจ้าของบ้านผู้ว่าจ้าง เนื่องจากก่อนที่จะลงมือปูกระเบื้องได้พื้นที่หน้างานจะต้องมีความพร้อม ต้องมีการปรับสภาพพื้นผิวให้พร้อมที่จะปูก่อน เราต้องดูด้วยว่าพื้นเดิมเป็นอย่างไร ต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ เช่น ต้องมีการเทพื้นปรับระดับใหม่หรือเปล่า ต้องขัดหรือรื้อพื้นเดิมหรือไม่ พวกนี้มีเรื่องค่าแรงค่าวัสดุตามเข้ามา ทำให้ราคาไม่ได้จบแค่ในกรอบค่าปูกระเบื้องตามที่คุยกันกับช่างหรือผู้รับเหมาไว้ในตอนแรก

ราคาของ ค่าแรงปูกระเบื้อง มีความหลากหลายดังที่ได้นำเสนอไป แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่เกิดขึ้นได้ แต่ที่เป็นหลักในเรื่องการคิดค่าใช้จ่ายในการปูกระเบื้องที่ควรคำนึงถึงมี 3 อย่างก็คือ ค่าแรง , ค่าวัสดุ และ ค่าปรับสภาพหน้างาน ซึ่งหากพิจารณาแยกส่วนตามนี้ก็จะทำให้สามารถทราบได้ถึงค่าใช้จ่ายในการปูกระเบื้องทั้งหมดที่ต้องจ่ายออกไปให้กับช่าง หรือ ผู้รับเหมา

#ค่าแรงปูกระเบื้อง #ปูกระเบื้อง #ผู้รับเหมา
Share
201828
บทความอื่นๆ
บทความอื่นๆ