ข่าวและกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารสมัครออนไลน์สมัครได้ที่(กดเพื่อทำการสมัคร )เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารวันที่ทดสอบ:25พฤศจิกายน2564สถานที่ทดสอบ:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนสมัครเลยรับจำนวนจำกัดทางออนไลน์หรือติดต่อที่ศูนย์โดยตรงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ตั้ง:69ม.4ต.ผาบ่องอ.เมืองแม่ฮ่องสอน58000.โทรศัพท์:053-686051-2.โทรสาร:053-686053
เปิดดู:28
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรกำแพงเพชรเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารสมัครออนไลน์สมัครได้ที่( กดเพื่อทำการสมัคร )เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารวันที่ทดสอบ:15พฤศจิกายน2564สถานที่ทดสอบ:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสมัครเลยรับจำนวนจำกัดทางออนไลน์หรือติดต่อที่ศูนย์โดยตรงสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร279ม.7ต.หนองปลิงอ.เมืองจ.กำแพงเพชรเบอร์โทร055-705071เบอร์โทรสาร055-705215
เปิดดู:26
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองเปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมแม็กสมัครออนไลน์สมัครได้ที่(กดเพื่อทำการสมัคร)เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมแม็กวันที่ทดสอบ:4ธันวาคม2564สถานที่ทดสอบ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองสมัครเลยรับจำนวนจำกัดทางออนไลน์หรือติดต่อที่ศูนย์โดยตรงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองเลขที่22ถ.ไอหนึ่งทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต.มาบตาพุดอ.เมืองระยองจ.ระยอง21150 โทรศัพท์0-3868-3951ถึง3โทรสาร0-3868-3198และ0-3868-3199
เปิดดู:35
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการเปิดลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลสามารถสมัครจองคิวออนไลน์ได้ที่ ( คลิกได้ที่:https://www.dsd.go.th/ )  -ต้องสมัครIDการใช้งานผ่านเว็บไซต์โดยตรงของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงานก่อนสมัครเพื่อลงทะเบียนการฝึกอบรมข้อมูลการฝึกอบรมกลุ่มสาขาอาชีพ :  ช่างอุตสาหการรหัสสาขาอาชีพ  :  ST11207299สาขาอาชีพ  :   ISO9606-1111PBWFM1ระดับ  : 1สถานที่เปิดทดสอบ  :  ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการวันที่เปิดทดสอบ   :  28/9/2564ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ ที่อยู่:1039หมที่15ถนนเทพารักษ์ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงสมุทรปราการ10570เวลาทำการ:  เปิด8.30-ปิด16:30โทรศัพท์:023153800
เปิดดู:90
       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่--เปิดอบรม--การควบคุมเครื่องกัด(CNC)ระดับ1     -  ข่าวดีสำหรับช่างเครื่องกลที่มองหาการอบรมการควบคุมเครื่องกัด(CNC) -รายละเอียดงานอบรม#กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างเครื่องกล#รหัสหลักสูตร 3#หลักสูตร การควบคุมเครื่องกัด(CNC)ระดับ1#สถานที่เปิดฝึกสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่#วันที่เปิดฝึก 19/8/2564#ระยะเวลาที่ฝึก 30ชม.19/8/2564ถึง23/8/2564#รุ่นที่ 15-----------------------------------------------------------------สมัครออนไลน์สมารถสมัครผ่านทางออนไล์ที่ https://www.dsd.go.th/กดสมัครสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ที่อยู่:165หมู่ที่3บ้านถนนยันตรกิจโกศลตำบลร่องกาศอำเภอสูงเม่นแพร่54130โทรศัพท์:054660025
เปิดดู:90
                                               สปส.จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง-ร้อยละ50ของค่าจ้างตามมติศบค.ให้ปิดแคมป์คนงานงดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเป็นเวลา1เดือนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19นั้น        สำนักงานประกันสังคม(สปส.)จะดำเนินการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง/ผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19โดยจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ50ของค่าจ้างตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองตลอดเวลาการปิดแคมป์โดยเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานการขอรับประโยชน์ทดแทน 1.นายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของผู้ประกันตนผ่านระบบE-service 2.รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส.2-01/7ส่งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบ 3.สำนักงานประกันสังคมวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทน 4.ตัดจ่ายประโยชน์ทดแทนทุกวันศุกร์ 5.จ่ายเงินทุกวันจันทร์โดยผู้รับมอบอำนาจของบริษัทนำหลักฐานขอรับเงินสดที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th>webchat,facebookinboxหรือสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมง
เปิดดู:183
รับสมัครเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถช่างสำหรับช่างเชื่อมเเละช่างเครื่องปรับอากาศ:ยื่นคำขอประเมิน:ฝ่ายประเมินเเละรับรองความรู้ความสามารถโทร053-537698เอกสารที่ต้องเตรียม-รูปถ่าย1x1.5นิ้ว3รูป-บัตรประชาชน-สำหนังสือรับรองผู้ผ่านมาตรฐานฯ(หน้าหลัง)-หนังสือรับรองประสบการณ์จำนวน1ชุด-สำเนาวุฒิบัตรฝึกอบรมสัมมนา(หน้าหลัง)-สำเนาวุฒิการศึกษา-ค่าธรรมเนียม1000บาท-อื่นๆ(ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล) ฝ่ายประเมินเเละรับรองความรู้ความสามารถโทร053-537698
เปิดดู:237
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลก รับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาวสาขา-ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ-ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ช่างทำมุ้งลวดประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมฟรีที่พักระหว่างฝึก-ฟรีชุดฝึกอบรม-ฟรีอาหาร3มื้อคุณสมบัติของผู้สมัครสมัคร1.จบการศึกษาชั้นม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป2.ไม่จำกัดเพศ3.อายุระหว่าง15-25ปีบริบูรณ์4.มีความสนใจต่ออาชีพที่ฝึกมีร่างกายเเข็งเเรงดีพร้อมในการฝึกกำหนดการเปิดฝึกอบรมรายงานตัววันที่15กรกฎาคมเวลา8.30-9.30น.ฝึกอบรมระหว่างวันที่19กรกฎาคม-15กันยายน2564@สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกเเละฝึกในสถานประกอบการ20กันยายน-20พฤศจิกายน2564กำหนดการเปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไปจนถึง14กรกฎาคม2564สมัครเเละสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือเเรงงานฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือเเรงงานโทร--055-993033ต่อ106/// FAX055-993034ในเวลาราชการเท่านั้นข้อมูลจากhttp://www.dsd.go.th/finance/Region/ShowACT/69740?region_id=1
เปิดดู:228
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประกาศชวนเชิญช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานเเล้วยื่นประเมินlicenseสำหรับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเเละเครื่องปรับอากาศ ในวันที่30มีนาคม2564       เอกสารที่ต้องนำมา 1.)คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถคร.10 2.)รูปถ่าย1x1.5นิ้ว4ใบ(ถ่ายไม่เกิน6เดือน) 3.)บัตรหรือสำเนาบัตรประชาชน1ชุด 4.)วุฒิการศึกษา1ชุด5.)ใบรับรองการผ่านมาตรฐานฝีมือเเรงงาน1ชุด6.)ใบรับรองการทำงาน(ถ้ามี)7.)ใบรับรอง-วุฒิบัตรการฝึกอบรมหรือสัมนา(ถ้ามี)8.)ค่าธรรมเนียม1,000บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.dsd.go.th/Lamphunสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129ม.10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000 โทร:053525542และ053537696-8โทรสาร053537696 ยื่นคำขอได้ในวันที่30มีนาคม2564ก่อน10.00น.
เปิดดู:272
05มีนาคม2564       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ประกาศรับสมัครฝึกอบรมเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564จำนวน18สาขาระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน5วัน/30ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)สำหรับในบางสาขาเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึก       หลักสูตรฝึกอบรม30ชั่วโมง/5วัน:รุ่นละ20ท่าน      1.)สาขาการใช้โปรแกรมMicrosoftWord2016         ฝึกระหว่างวันที่19-23เมษายน2564      2.)สาขาการใช้โปรแกรมMicrosoftExel2016         ฝึกระหว่างวันที่26-30เมษายน2564      3.)สาขาการใช้โปรแกรมMicrosoftPowerPoint2016         ฝึกระหว่างวันที่17-21พฤษภาคม2564      4.)สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1         ฝึกระหว่างวันที่7-11มิถุนายน2564      5.)สาขาการบริหารระบบข้อมูลอัจฉริยะด้วยGoogleDataStudio         ฝึกระหว่างวันที่14-18มิถุนายน2564      6.)สาขาการใช้งานGoogleApplicationเพื่อธุรกิจ         ฝึกระหว่างวันที่21-25มิถุนายน2564      7.)สาขาการผลิตสื่อการฝึกด้วยโปรแกรมTechSmithCamtasia2020         ฝึกระหว่างวันที่5-9กรกฎาคม2564      8.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร         ฝึกระหว่างวันที่19-23เมษายน2564      9.)สาขาช่างไม้โครงสร้าง         ฝึกระหว่างวันที่19-23เมษายน2564      10.)สาขาช่างปูกระเบื้อง          ฝึกระหว่างวันที่26-30เมษายน2564      11.)สาขาช่างอภูมิเนียม          ฝึกระหว่างวันที่17-21พฤษภาคม2564      12.)สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน          ฝึกระหว่างวันที่7-11มิถุนายน2564      13.)สาขาช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา          ฝึกระหว่างวันที่19-23เมษายน2564      14.)สาขาช่างเชื่อมแม็กเหล็กบาง          ฝึกระหว่างวันที่26-30เมษายน2564      15.)สาขาพื้นฐานรถจักรยานยนต์ระดับBRONZE          ฝึกระหว่างวันที่19-23เมษายน2564      16.)สาขาช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ออโตเมติก          ฝึกระหว่างวันที่26-30เมษายน2564      17.)สาขาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร          ฝึกระหว่างวันที่19-23เมษายน2564      18.)สาขาการบำรุงรักษารถยนต์          ฝึกระหว่างวันที่26-30เมษายน2564 คุณสมบัติผู้สมัคร      1.)สัญชาติไทย      2.)อายุ18ปีขึ้นไปนับถึงวันที่สมัคร      3.)เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือผู้ว่างงานหรือแรงงานนอกระบบหรือผู้ถูกเลิกจ้างการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม       สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-จนถึงเดือนกรกฎาคม2564(จำนวนจำกัด)      สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์      https://bit.ly/2MlRrSk      สมัครด้วยตนเอง      ณฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์421หมู่1ต.บ้านซบอ.สังขะจ.สุรินทร์โทร.061-194-1419,088-377-8987 ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์421หมู่1ต.บ้านซบอ.สังขะจ.สุรินทร์โทร.061-194-1419,088-377-8987ในวันและเวลาราชการหรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/Surin Facebook:สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ข้อมูลจาก Facebookสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
เปิดดู:344
5มีนาคม2564      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจำนวน2สาขา(ช่างไฟฟ้าภายในอาคารและช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1)ที่เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมายดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครประเมินรับรองความรู้ความสามารถ     สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร      สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1      ประจำเดือนมีนาคม2564      สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      โดยแจ้งวันที่ต้องการประเมินรับรองความรู้ความสามารถได้ตามกำหนดการ      7มีนาคม2564      9มีนาคม2564      11มีนาคม2564      13มีนาคม2564      14มีนาคม2564      20มีนาคม2564 คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ      1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพที่ขอประเมินฯ      2.)มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน      3.)มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน เอกสารที่ต้องใช้      1.)แบบคร.10คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ      2.)รูปถ่ายขนาด1x1.5นิ้วจำนวน2รูปและขนาด1นิ้วจำนวน2รูป(ถ่ายไม่เกิน6เดือน)      3.)บัตรประจำตัวประชาชน      4.)สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ      5.)ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน      6.)ใบรับรองผ่านการอบรมสัมมนาและประสบการณ์อื่นๆ      7.)สำเนาวุฒิการศึกษา หลักเกณฑ์การประเมิน      1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร้อยละ50      (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)      2.)ประสบการณ์ร้อยละ25      (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ-การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)      3.)คุณลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ25      (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)      โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ85ขึ้นไปถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ สามารถยื่นเอกสารสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครเลขที่59/4หมู่1ต.บ้านเกาะอ.เมืองสมุทรสาครจ.สมุทรสาครโทร.0-34879318ต่อ107,108 Website:http://www.dsd.go.th/SamutSakhon Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
เปิดดู:306
02มีนาคม2564     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครให้แก่บุคคลทั่วไปผู้ว่างงานช่างเชื่อมในสถานประกอบกิจการที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เชื่อมไฟฟ้า)ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน30ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์)เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรจากหลักสูตร สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร/ช่วงเวลาการฝึกสาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เชื่อมไฟฟ้า)(30ชั่วโมง)ฝึกระหว่างวันที่18-21มีนาคม2564*เวลา08.30-16.30น.จำนวน16คน   *เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมคุณสมบัติของผู้สมัคร1.)สัญชาติไทย2.)อายุ18ปีขึ้นไปนับถึงวันสมัคร3.)เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือผู้ว่างงานหรือแรงงานนอกระบบหรือผู้ถูกเลิกจ้าง4.)มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรหลักฐานการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง2.)รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้วจำนวน1รูปกำหนดการรับสมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันที่11มีนาคม2564สมัครด้วยตนเองณฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.084-9501620ในวันเวลาราชการ08.30-16.30น.สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ลิงค์http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/show_search?activity=all&searchbox=&department1=51&button_search=%25A4%25E9%25B9%25CB%25D2&fbclid=IwAR1u5b5aHThxGcIBW2s2jYBZClchxLY9g94ReB-wAanLc9I3PyG_Z2G5hA0หรือสามารถสแกนQRCODEได้ที่รูปเอกสารประกอบด้านล่างวิธีการคัดเลือก     พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมจากเอกสารใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก      ประกาศณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน     การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน129หมู่10ต.บ้านกลางอ.เมืองจ.ลำพูน51000โทร.084-9501620ในวันและเวลาราชการWebsite:http://www.dsd.go.th/LamphunFacebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน   ข้อมูลจากFacebookพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดดู:348