ข่าวและกิจกรรม
      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นเปิดรับสมัครผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ปฎิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการมีเอกสารในการประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งสาขาดังกล่าวได้ถูกประกาศให้เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสามาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายและเป็นการรับรองวิชาชีพโดยมีรายละเอียดการประเมินและการสมัครดังนี้ รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาที่เปิดรับสมัคร 1.)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2.)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 3.)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4.)ช่างเชื่อมทิก 5.)ช่างเชื่อมแม๊ก หลักเกณฑ์การประเมิน 1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร้อยละ50 (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ) 2.)ประสบการณ์ร้อยละ25 (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ-การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์) 3.)คุณลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ25 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ85ขึ้นไปถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ เอกสารหลักฐานประกอบที่ใช้สมัคร1.)รูปถ่ายขนาด1x1.5นิ้ว 2.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.)สำเนาวุฒิการศึกษา 4.)สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน/ประสบการณ์การทำงาน 5.)สำเนาใบรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6.)สำเนาเอกสารผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา 7.)ค่าธรรมเนียม1,000บาท สามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นเลขที่๑๕๑หมู่ที่๒๑ถนนมะลิวัลย์ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐ วันที่ประเมินความรู้ความสามารถ ประเมินวันที่9มิถุนายน2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นในวันและเวลาราชการโทร.043468234,043468235หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/khonkaenFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่น ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่น
เปิดดู:13
28พฤษภาคม2563เวลา08:55น.     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยเปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจกการและบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่าเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานโดยมีสาขาฝึกอาชีพจำนวน4สาขาซึ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดอันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำผลการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปแนบหลักฐานการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้อีกด้วยสมัครฟรีฝึกอบรมฟรีมีเบี้ยงเลี้ยงระหว่างฝึกทางสำนักงานฯจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครและการกำหนดการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 1.)สาขาปูกระเบี้องฝึกระหว่างวันที่22-26มิถุนายน2563(ฝึก5วัน) 2.)สาขาช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ฝึกระหว่างวันที่29มิถุนายนพ.ศ.2563–1กรกฎาคม2563(ฝึก3วัน) 3.)สาขาช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กฝึกระหว่างวันที่20-22มิถุนายน2563(ฝึก3วัน) 4.)สาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรฝึกระหว่างวันที่20-22มิถุนายน2563(ฝึก3วัน) *ฝึกอบรมณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย **มีเบี้ยงเลี้ยงระหว่างฝึกวันละ150บาท/วัน ช่องทางการรับสมัคร 1.)สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือแสกนQRCodeได้ที่รูปเอกสารประกอบ-ด้านล่างบทความ2.)สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยเลขที่69หมู่5ตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย64120 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยโทร.055-682567ต่อ106หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/sukhothai Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย  ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
เปิดดู:19
4มิถุนายน2563เวลา10:55น.     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการโดยฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานมีความประสงค์รับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจกการและบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่าเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานโดยมีสาขาฝึกอาชีพจำนวน6สาขาซึ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดอันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้อีกด้วยสมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทางสถาบันจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครและการกำหนดการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 1.)สาขาการควบคุมลำดับชั้น(SequenceControl-PLC)    จำนวน30ชั่วโมงรับสมัครจำนวน20คน    รับสมัครถึงวันที่28มิถุนายน2563    สอบคัดเลือกกวันที่28มิถุนายน2563    ฝึกอบรมวันที่19,26กรกฎาคม2563และวันที่2,9,16สิงหาคม2563(ฝึกอบรมเฉพาะวันอาทิตย์) 2.)สาขาการใช้PLCควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า    จำนวน30ชั่วโมงรับสมัครจำนวน20คน    รับสมัครถึงวันที่14มิถุนายน2563    สอบคัดเลือกกวันที่14มิถุนายน2563    ฝึกอบรมวันที่28มิถุนายน2563และวันที่5,12,19,26กรกฎาคม2563(ฝึกอบรมเฉพาะวันอาทิตย์) 3.)สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์    จำนวน18ชั่วโมงรับสมัครจำนวน20คน    รับสมัครถึงวันที่30มิถุนายน2563    สอบคัดเลือกกวันที่9กรกฎาคม2563    ฝึกอบรมวันที่12,19,26กรกฎาคม2563(ฝึกอบรมเฉพาะวันอาทิตย์) 4.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารรุ่นที่1(18ชั่วโมง)    จำนวน18ชั่วโมงรับสมัครจำนวน20คน    รับสมัครถึงวันที่22มิถุนายน2563    สอบคัดเลือกกวันที่25มิถุนายน2563    ฝึกอบรมวันที่14-16กรกฎาคม2563และวันที่2,9,16สิงหาคม2563(เฉพาะวันเวลาราชการ) 5.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารรุ่นที่2(18ชั่วโมง)    จำนวน18ชั่วโมงรับสมัครจำนวน20คน    รับสมัครถึงวันที่30มิถุนายน2563    สอบคัดเลือกกวันที่2กรกฎาคม2563    ฝึกอบรมวันที่21-23กรกฎาคม2563(เฉพาะวันเวลาราชการ) 6.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร(30ชั่วโมง)    จำนวน30ชั่วโมงรับสมัครจำนวน20คน    รับสมัครถึงวันที่5มิถุนายน2563    สอบคัดเลือกกวันที่5มิถุนายน2563    ฝึกอบรมวันที่15-19มิถุนายน2563(เฉพาะวันเวลาราชการ) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.)อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป 2.)มีสัญชาติไทยไม่จำกัดเพศ 3.)เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 4.)สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร 5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือสังคมรังเกียจ เอกสารประกอบกการสมัคร 1.)ใบสมัคร(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ คลิกที่นี้ หรือแสกนQRCodeได้ที่รูปเอกสารประกอบ-ด้านล่างบทความ) 2.)รูปถ่ายขนาด1นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน)จำนวน1ใบ 3.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ใบ 4.)สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน1ใบ สถานที่ฝึกอบรม ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการเลขที่1039หมู่15ต.บางเสาธงอ.บางเสาธงจ.สมุทรปราการ10570 ช่องทางการรับสมัคร 1.)สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์หรือกลุ่มงานแผนงานและประเมินผลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ 2.)ส่งเอกสารการรับสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการเลขที่1039หมู่15ต.บางเสาธงอ.บางเสาธงจ.สมุทรปราการ10570โทรสาร(Fax)023153808 3.)ส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์E-mailที่dsdsamutprakan@hotmail.com 4.)สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์(คลิกที่นี้)หรือแสกนQRCodeได้ที่รูปเอกสารประกอบ-ด้านล่างบทความ) 5.)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข023153808ต่อ147 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อ.ชัยสมรยองใยฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการโทร.084-9214146หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/samutprakanFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ
เปิดดู:25
28พฤษภาคม2563เวลา13:48น.      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1สำหรับช่างไฟฟ้าที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติได้ทั้งนี้การทดสอบฯจะช่วยให้ช่าง(แรงงาน)ได้รับการรับรองทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งแสดงถึงมีทักษะวิชาชีพที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการทำงานอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้ในการรับรองการทำงานวิชาชีพที่มีกฎหมายกำหนดให้ช่างไฟฟ้าจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการทำงาน รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ 1.)อายุ18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครทดสอบ 2.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.)วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลังหรือหนังสือรับรองการทำงานอายุงานไม่น้อยกว่า1ปี 4.)รูปถ่าย1นิ้วจำนวน1รูป วิธีการสมัคร สามารถสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโทร.02-3900263,02-3924360-4ต่อ123,124 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการโทร.โทร.02-3900263,02-3924360-4ต่อ123,124หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/bangkokFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานคร
เปิดดู:38
28พฤษภาคม2563เวลา13:49น.      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1สำหรับช่างแอร์ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติได้ทั้งนี้การทดสอบฯจะช่วยให้ช่าง(แรงงาน)ได้รับการรับรองทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งแสดงถึงมีทักษะวิชาชีพที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้ในการรับรองการทำงานวิชาชีพที่มีกฎหมายกำหนดที่ช่างไฟฟ้าจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการทำงาน รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ 1.)อายุ18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครทดสอบ 2.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.)วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อวหรือหนังสือรับรองการทำงานอายุงานไม่น้อยกว่า1ปี 4.)รูปถ่าย1นิ้วจำนวน1รูป วิธีการสมัคร สามารถสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโทร.02-3900263,02-3924360-4ต่อ123,124 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการโทร.โทร.02-3900263,02-3924360-4ต่อ123,124หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/bangkokFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานคร
เปิดดู:15
29พฤษภาคมพ.ศ.2563     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาประกาศเปิดรับสมัครแรงงานผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้างเข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับThailand4.0จำนวน5สาขาระยะเวลาฝึก18ชั่วโมงสำหรับผู้สมัครที่เป็นแรงงานผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างมีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตรอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์โดยมีรายละเอียดของโครงการฝึกอบรมอาชีพดังนี้ สาขาที่ทำการเปิดฝีกอบรมอาชีพ1.)สาขาการซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจำนวน18ชั่วโมงรับสมัคร20คน  เปิดฝึกอบรมณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาต.แม่กาอ.เมืองจ.พะเยา 2.)สาขาการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์จำนวน18ชั่วโมงรับสมัคร20คน เปิดฝึกอบรมต.ร่มเย็นอ.เชียงคำจ.พะเยา 3.)สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าจำนวน18ชั่วโมงรับสมัคร20คน เปิดฝึกอบรมณบ้านถ้ำอ.ดอกคำใต้จ.พะเยา 4.)สาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายืดจำนวน18ชั่วโมงรับสมัคร20คน เปิดฝึกอบรมบ้านจำไก่อ.ดอกคำใต้จ.พะเยา 5.)สาขาการจักสานไม้ไผ่จำนวน18ชั่วโมงรับสมัคร20คน เปิดฝึกอบรมต.ห้วยข้าวก่ำอ.จุนจ.พะเยา *สถานที่เปิดฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *กรณีมีผู้สมัครไม่ครบตามกำหนดขอยกเลิกการเปิดฝึกอบรมในรุ่นนั้นๆ กำหนดการฝึกอบรมอาชีพ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจะกำหนดวันเวลาฝึกอบรมแต่ละสาขาภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดฯเข้าสู่สภาวะปกติและมีจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนโดยทางสำนักงานฯจะเป็นผู้ติดต่อกลับจากข้อมูลการติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ สามารถแจ้งความประสงค์ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ สมัครออนไลน์กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านแบบฟอร์ม(คลิกที่นี้) และสามารถสแกนQRCODEเข้าไปกรอกข้อมูลที่รูปประชาสัมพันธ์-ด้านล่างของบทความ หรือเข้าไปสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา493หมู่6ต.แม่กาอ.เมืองจ.พะเยา56000โทร.054-466003-4 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาในวันและเวลาราชการโทร.054-466003-4หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/phayaoFacebook:พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:30
29พฤษภาคมพ.ศ.2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เปิดรับสมัครช่างแอร์เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งสาขาดังกล่าวจะถูกประกาศให้เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสามาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่างแอร์ควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายและเป็นการรับรองวิชาชีพโดยมีรายละเอียดการประเมินและการสมัครดังนี้ รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ หลักเกณฑ์การประเมิน 1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร้อยละ50 (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ) 2.)ประสบการณ์ร้อยละ25 (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ-การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์) 3.)คุณลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ25 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ85ขึ้นไปถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ เอกสารหลักฐานประกอบ 1.)แบบคร.10คำขอมีหนังสือรับรองรู้ความสามารถ 2.)รูปถ่ายขนาด1x1.5นิ้วจำนวน4รูป 3.)สำเนาหนังสือรับรองผู้ผ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 4.)สำเนาวุฒิการศึกษา 5.)ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 6.)ใบรับรองผ่านการอบรมสัมมนาและประสบการณ์ด้านอื่นๆ หมายเหตุ:เอกสารลำดับ3-6สามารถใช้ข้อมูลจากสมุดประจำตัวช่างได้ สามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ หรือยื่นทางE-mailได้ที่19license@gmail.comเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะติดต่อกลับไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ในวันและเวลาราชการโทร.053121002-3ต่อ117หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website: http://www.dsd.go.th/chiangmaiFacebook:Chiangmaiskillข้อมูลจาก FacebookChiangmaiskill👷‍♂‍สำหรับช่างฝีมือที่ปฏิบัติงานในสาขาดังกล่าวขอให้ศึกษาความหมายการปฏิบัติงานตามข้อ1ภายในประกาศฯหากท่านพบว่าได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานตรงกับที่ประกาศไว้ท่านจะต้องเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาที่ท่านปฏิบัติงาน 🎯สำหรับนายจ้างขอให้ศึกษาข้อ2และข้อ3ภายในประกาศฯเพื่อรับสมัครช่างฝีมือได้ตรงกับงานของท่านรวมทั้งการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป
เปิดดู:36
29พฤษภาคมพ.ศ.2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เปิดรับสมัครสำหรับลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าระบบประกันสังคมมาตรา33.สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำไลเซนส์(License)“ช่างแอร์”ก่อนที่จะมีประกาศจากทางกระทรวงแรงงานให้เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่างแอร์จะต้องได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อต่อยอดในการขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต่อไปโดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการต่างๆของการฝึกอบรมช่างแอร์ดังนี้ สาขาที่ทำการฝึกอบรม 1.) ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1:จำนวน20คนเท่านั้น กำหนดการฝึกอบรม อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันที่4-5,11-12และวันที่18กรกฎาคมพ.ศ.2563จำนวน30ชั่วโมง วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2563หัวข้อการฝึกอบรม -ความปลอดภัยในการทำงาน -ระบบไฟฟ้ากับงานเครื่องปรับอากาศ -งานต่อสายไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2563 หัวข้อการฝึกอบรม -งานท่อและการเชื่อม -เครื่องมือสำหรับงานช่างเครื่องปรับอากาศ -หลักการทำความเย็นและสารทำความเย็น วันเสาร์ที่11กรกฎาคมพ.ศ.2563 หัวข้อการฝึกอบรม -ส่วนประกอบระบบทำความเย็น -วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพ.ศ.2563หัวข้อการฝึกอบรม -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ -การตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ วันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมพ.ศ.2563 หัวข้อการฝึกอบรม -การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ -การล้างเครื่องปรับอากาศ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่25-26กรกฎาคมพ.ศ.2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์(เลือกทดสอบเพียง1วัน) สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์(คลิกที่นี้)หรือสมัครผ่านQRCODEได้ที่รูปประชาสัมพันธ์-ด้านล่างของบทความ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ในวันและเวลาราชการโทร.0-5466-0025-9หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/PhraeFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
เปิดดู:51
28พฤษภาคม256310:45น.      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน2สาขาได้แก่สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1สำหรับช่างไฟฟ้าและช่างแอร์ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติได้ทั้งนี้การทดสอบฯจะช่วยให้ช่าง(แรงงาน)ได้รับการรับรองทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งแสดงถึงเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและทุกภาคส่วนในสังคมอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้อีกด้วย กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1    วันจันทร์ที่15มิถุนายน2563รับสมัครจำนวน15คน    วันจันทร์ที่29มิถุนายน2563รับสมัครจำนวน15คน 2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1    วันจันทร์ที่22มิถุนายน2563รับสมัครจำนวน10คน คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่IDLine:sksdcm59หรืออีเมล์sksdcm59@gmail.com สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้วให้ติดต่อแจ้งชื่อ-สกุลทางไลน์เท่านั้นสำหรับผู้ที่จะยื่นใหม่สามารถส่งเอกสารคุณสมบัติมาทางไลน์ก่อนเพื่อตรวจสอบครับIDLine:sksdcm59หรืออีเมล์sksdcm59@gmail.com ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ       หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ในวันและเวลาราชการโทร.0-5312-1002-3หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/chiangmai?region_id=38Facebook:Chiangmaiskill         มาตรฐานฝีมือแรงงานเชียงใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูลจาก FacebookChiangmaiskill,Facebookมาตรฐานฝีมือแรงงานเชียงใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:45
26พฤษภาคม256313:45น.     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน5สาขาในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผลิตแรงงานให้กับสังคมสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้สมัครและเข้ารับการฝึกสมัครฟรีฝึกอบรมฟรีมีที่พักฟรีอีกทั้งมีเบี้ยงเลี้ยงให้วันละ120บาทโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 2.)พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 3).ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 4).ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 5).ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาแรงงานฯ2เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)อายุ15ปีขึ้นไป 2.)มีสัญชาติไทย 3.)มีวุฒิการศึกษาม.3(ขึ้นไป) 4.)มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขานั้นๆ 5.)สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวันเวลาที่กำหนด หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.)สำเนาทะเบียนบ้าน 3.)สำเนาวุฒิการศึกษา การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27พฤษภาคมพ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการยื่นสมัครที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว230หมู่.11ต.วัฒนานครอ.วัฒนานครจ.สระแก้ว สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ทางสำนักงานฯสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์วันที่28พฤษภาคมพ.ศ.2563เวลา09.00น.เป็นต้นไป กำหนดการฝึกอบรม เริ่มฝึกอบรมวันที่1มิถุนายนพ.ศ.2563 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วในวันและเวลาราชการโทร.037261627หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/Nakhonsawan Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว,Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:68
20พฤษภาคม256314:05น.     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนขอเชิญชวนช่างไฟฟ้าช่างประปาและช่างแอร์ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ(ไลเซนส์License)และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเรียบร้อยแล้วเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ให้บริการในแอพพลิเคชั่น(Application)ชื่อว่า“รวมช่าง”ของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการช่างที่มีฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยทางภาครัฐต้องการเปิดโอกาสให้ช่างได้มีโอกาสในการทำงานนำไปสู่การเพิ่มช่องทางหารายได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งประชาชนยังสามารถเรียกหาช่างที่มีฝีมือได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นในพื้นที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศทั้งนี้ช่างที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการขึ้นทะเบียนในApplicationรวมช่าง คุณสมบัติของช่างในการสมัครเข้าร่วม 1.)ช่างไฟฟ้าต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ(มีไลนเซนส์Licenseช่างไฟฟ้า) 2.)ช่างแอร์ต้องผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศฯระดับ1 3.)ช่างประปาต้องผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นงานสุขภัณฑ์งานเดินท่อประปางานก่อสร้างและงานเทพื้นซีเมนต์เป็นต้น สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODEได้ที่รูปประสัมพันธ์-ด้านล่างของบทความ โดยทางกรมฯจะตรวจสอบข้อมูลของท่านและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครของท่าน หากท่านใดสมัครแล้วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าของทางสำนักงานพัฒนาฝีมือลำพูนในกลุ่มLineอีกครั้ง กลุ่ม:สมัครทดสอบมาตรฐานฯ(ลำพูน)-สแกนQRCODEได้ที่รูปด้านล่างของบทความ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ช่วยเข้าไปยืนยันคุณสมบัติให้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการโทร.053525542หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/lamphunFacebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน QRCODEสมัครเข้าร่วมแอพ"รวมช่าง"QRCODEเข้าร่วมกลุ่มLine:สมัครทดสอบมาตรฐานฯ(ลำพูน)
เปิดดู:69
18พฤษภาคม256312:05น.      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาได้ประกาศการรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563จำนวน6สาขาได้แก่สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารระดับที่1,สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1,สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1,ช่างเชื่อมแม๊กระดับ1,ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1และอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1ทั้งนี้การทดสอบฯจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ช่าง(แรงงาน)ได้รับการรับรองทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งแสดงถึงเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและทุกภาคส่วนในสังคมต่อไป กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1.)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1    วันที่11–12มิ.ย.2563จำนวน20คน 2.)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1    วันที่5-6ส.ค.2563จำนวน10คน 3.)ช่างเชื่อมแม๊กระดับ1    วันที่8-9ก.ค.2563จำนวน10คน 4.)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1    วันที่11-12มิ.ย.2563จำนวน16คน 5.)ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1    วันที่9-10มิ.ย.2563จำนวน20คน 6.)อาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1    วันที่30มิ.ย.2563จำนวน6คน 7.)อาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1    วันที่22ก.ค.2563จำนวน6คน หลักฐานในการสมัคร 1.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 2.)สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองประสบการณ์หรือหลักฐานการผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ 3.)รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2ใบ 4.)ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฯระดับ1=100บาท การสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ชัดเจน(คลิกที่นี้)พร้อมหลักฐานการสมัคร หรือดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครทดสอบฯพร้อมหลักฐานเพื่อนำไปยื่นที่สถาบันฯ   ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร(คลิกที่นี้) สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาในวันและเวลาราชการโทร.044416949หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/nakhonratchasima,https://sites.google.com/view/dsdkoratFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา
เปิดดู:70