ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ (จังหวัดนครปฐม)
มูลค่างาน: 72,880,000 บาท
พื้นที่: ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
มูลค่างาน: 3,390,200 บาท
พื้นที่: ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาที่ว่าการอำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มูลค่างาน: 1,027,800 บาท
พื้นที่: ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ (แห่งใหม่) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ (ศภ.๓)
กรมศุลกากร
มูลค่างาน: 164,277,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบางลี่วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙
โรงเรียนบางลี่วิทยา
มูลค่างาน: 533,900 บาท
พื้นที่: ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มูลค่างาน: 4,482,000 บาท
พื้นที่: ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร รั้วศูนย์ราชการ จังหวัดชุมพร และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
มูลค่างาน: 3,928,000 บาท
พื้นที่: ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
มูลค่างาน: 726,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
มูลค่างาน: 3,514,900 บาท
พื้นที่: ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
มูลค่างาน: 3,745,000 บาท
พื้นที่: ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน
จังหวัดน่าน
มูลค่างาน: 72,313,200 บาท
พื้นที่: ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมรอบอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มูลค่างาน: 5,800,000 บาท
พื้นที่: ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท