ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
Nice
4 นาทีที่แล้ว
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักผู้โดยสาร
กรมท่าอากาศยาน
มูลค่างาน: 2,270,000 บาท
พื้นที่: ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
Nice
28 นาทีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลแปลงยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
เทศบาลตำบลแปลงยาว
มูลค่างาน: 710,000 บาท
พื้นที่: ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Nice
35 นาทีที่แล้ว
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงถนน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่างาน: 3,131,000 บาท
พื้นที่: บางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Nice
43 นาทีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเขาย้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด - เปิด
เทศบาลตำบลเขาย้อย
มูลค่างาน: 1,999,800 บาท
พื้นที่: ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
Nice
1 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตำบลลานกระบือ
มูลค่างาน: 1,962,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
มูลค่างาน: 6,565,000 บาท
พื้นที่: ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน (Slope Protection) สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
มูลค่างาน: 858,900 บาท
พื้นที่: ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน
กรุงเทพมหานคร
มูลค่างาน: 5,569,000 บาท
พื้นที่: สวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
มูลค่างาน: 1,337,000 บาท
พื้นที่: ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีไหล่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
มูลค่างาน: 619,416 บาท
พื้นที่: ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
Nice
2 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
มูลค่างาน: 2,523,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Nice
3 วันที่แล้ว
ประกาศอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
อำเภอกุสุมาลย์
มูลค่างาน: 4,989,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท