ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศอำเภอสำโรงทาบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปูพื้นอิฐตัวหนอนคละสีลานหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
อำเภอสำโรงทาบ
มูลค่างาน: 638,600 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.๓๕+๐๐๐ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ ระยะทาง ๑.๙๐๐ กม.
กรมชลประทาน
มูลค่างาน: 13,307,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.๕๔+๐๐๐ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ระยะทาง ๕.๗๐๐ กม.
กรมชลประทาน
มูลค่างาน: 24,454,000 บาท
พื้นที่: ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมสิ่งก่อสร้าง
สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร
มูลค่างาน: 5,532,000 บาท
พื้นที่: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
มูลค่างาน: 30,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล ๒๔ ถนนเทศบาล ๑๐
เทศบาลตำบลศรีสงคราม
มูลค่างาน: 4,991,000 บาท
พื้นที่: ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาห้อม หมู่ที่ ๙
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
มูลค่างาน: 3,532,700 บาท
พื้นที่: ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงถนนสาย นค.๔๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๗- บ้านโนนแก้ว(ตอนหนองคาย)
กรมทางหลวงชนบท
มูลค่างาน: 13,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๖ ตอน โคกมน-กกกะทอน
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑
มูลค่างาน: 14,999,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ปจ.ถ.๑๐๐๐๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
มูลค่างาน: 4,231,000 บาท
พื้นที่: ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสาย นภ ๓๐๑๕ แยกทางหลวงหมรยเลข ๒๒๘ - บ้านดอนปอ
กรมทางหลวงชนบท
มูลค่างาน: 15,200,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
Nonthawat Autama
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงถนน สาย นภ ๓๐๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ - บ้านโนนสงวน
กรมทางหลวงชนบท
มูลค่างาน: 15,200,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท