ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
houzzMate admin
1 วันที่แล้ว
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่างาน: 1,926,000 บาท
houzzMate admin
1 วันที่แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
มูลค่างาน: 6,000,000 บาท
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์
มูลค่างาน: 565,000 บาท
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
มูลค่างาน: 761,000 บาท
houzzMate admin
4 วันที่แล้ว
โรงเรียนภูผาม่าน
มูลค่างาน: 6,822,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
มูลค่างาน: 1,104,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
มูลค่างาน: 2,946,000 บาท
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
houzzMate admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
จังหวัดเลย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
มูลค่างาน: 1,218,700 บาท