ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
เจมส์ HM
3 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้าน-นักศึกษาแพทย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มูลค่างาน: 1,274,999.28 บาท
พื้นที่: วชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจมส์ HM
3 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มูลค่างาน: 1,479,586.16 บาท
พื้นที่: ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เจมส์ HM
3 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้น
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
มูลค่างาน: 2,140,000 บาท
พื้นที่: ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เจมส์ HM
3 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟธนบุรี
การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่างาน: 1,457,000 บาท
พื้นที่: ศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจมส์ HM
3 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
จังหวัดพิษณุโลก
มูลค่างาน: 25,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เจมส์ HM
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มูลค่างาน: 632,112.13 บาท
พื้นที่: ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เจมส์ HM
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัสดุ(ชั่วคราว)
เทศบาลตำบลระแหง
มูลค่างาน: 613,400 บาท
พื้นที่: ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เจมส์ HM
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
มูลค่างาน: 1,442,000 บาท
พื้นที่: ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เจมส์ HM
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องแถวชั้นเดียว จำนวน ๔ ห้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
มูลค่างาน: 850,000 บาท
พื้นที่: ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
เจมส์ HM
4 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย
จังหวัดอุตรดิตถ์
มูลค่างาน: 3,033,000 บาท
พื้นที่: ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (อำเภอห้วยคต) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์
งหวัดอุทัยธานี (อำเภอห้วยคต)
มูลค่างาน: 1,700,000 บาท
พื้นที่: ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
เจมส์ HM
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนนพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลตำบลหนองบัว
มูลค่างาน: 3,620,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี