ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
เจมส์ HM
10 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศกองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสัมมนาและพัฒนาทางวิชาการ รร.นรต.
กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มูลค่างาน: 1,475,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เจมส์ HM
10 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเวทีพร้อมห้องเก็บพัสดุ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
เทศบาลนครระยอง
มูลค่างาน: 1,500,000 บาท
พื้นที่: ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เจมส์ HM
10 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๔ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
มูลค่างาน: 2,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เจมส์ HM
10 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์และห้องรับรอง ชั้น ๓
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เ
มูลค่างาน: 1,400,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เจมส์ HM
11 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและที่จอดรถยนต์ภายในศาลจังหวัดนนทบุรี
ศาลจังหวัดนนทบุรี
มูลค่างาน: 2,955,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เจมส์ HM
11 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.แหลมงอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
มูลค่างาน: 2,300,000 บาท
พื้นที่: ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
เจมส์ HM
11 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ - ๐๐๘ บ้านหินตั้ง - แยกบ้านนาจาน หมู่ที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
มูลค่างาน: 8,420,000 บาท
พื้นที่: ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
เจมส์ HM
11 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลเทพวงศา
เทศบาลตำบลเทพวงศา
มูลค่างาน: 2,603,000 บาท
พื้นที่: ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
เจมส์ HM
2 วันที่แล้ว
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร บริเวณตลาดยอด บางลำภู
กรุงเทพมหานคร
มูลค่างาน: 3,525,000 บาท
พื้นที่: ตลาดยอด เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจมส์ HM
2 วันที่แล้ว
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา จำนวน ๓
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มูลค่างาน: 1,536,800 บาท
พื้นที่: ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เจมส์ HM
2 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.ท่าแยก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
มูลค่างาน: 931,000 บาท
พื้นที่: ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เจมส์ HM
2 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๖ เขต ทต.ดงมะดะ - หมู่ที่ ๑๙ เขต ทต.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
มูลค่างาน: 2,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย