noei
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
23
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ