E-Fix ช่างด่วน
7 ปีที่แล้ว
สาเหตุที่เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน รู้ไว้ก่อนหาช่างมาซ่อม


เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว... อากาศเริ่มหนาวเย็น ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพ ต้องพยายามรักษาร่างกายให้อบอุ่นเอาไว้ นอกเหนือจากเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เรื่องของอุณหภูมิน้ำที่เราจะต้องอาบกันวันสองเวลาก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ สภาพอากาศหนาวเย็น อาบน้ำอุ่นๆ ดีที่สุด ทั้งสบายตัว ดีต่อสุขภาพ และ... ลดปัญหาการไม่ยอมอาบน้ำของคนที่กลัวอากาศหนาวได้อีกด้วย ดังนั้นเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเรื่องที่จำเป็นและน่าใช้งานในช่วงนี้ แต่... หากว่า พอเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว มันไม่ทำงาน อันนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งจะต้อง หาช่าง ที่มีความสามารถมาช่วยจัดการให้ แต่ก่อนจะ หาช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า มาซ่อมแซมแก้ไข หากเราสามารถทราบอาการและสาเหตุของปัญหาก่อนได้ก็เป็นเรื่องที่ดี...

สาเหตุที่ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน ควรทราบก่อนหาช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้ามาจัดการให้1. เกิดจากปัญหาเรื่องแรงดันน้ำที่ต่อเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่น เนื่องจากเครื่องทำน้ำอุ่นได้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานกับน้ำที่มีแรงดันปกติ หากว่าน้ำที่เข้าไปยังเครื่องทำน้ำอุ่นมีแรงดันไม่ถึง 3 – 10 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) ระบบทำน้ำร้อนก็จะไม่ทำงาน ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากปัญหา 2 อย่าง คือ น้ำประปามีแรงดันต่ำ หรือไม่ก็เกิดจากมีสิ่งสกปรกไปอุดตันบริเวณกรองน้ำที่เข้าเครื่องทำน้ำอุ่น ทำให้มีแรงดันของน้ำในเครื่องไม่เพียงพอ การหาช่าง มาซ่อม อาจจะแค่ทำความสะอาดกรองน้ำเข้าเครื่อง หรือ อาจจะต้อง หาช่าง มาติดตั้งปั้มน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในระบบ

2. เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องเกิดการชำรุด ปัญหานี้ต้องอาศัยช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความชำนาญมาทำการตรวจสอบ และสามารถแก้ไขได้โดยเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเครื่อง ไม่แนะนำให้ทำเองหากไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบ เพราะอาจกลายเป็นการสร้างความเสียหายมากกว่าเดิม

3. เกิดจากปัญหาของระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจร หรือสายไฟชำรุด อันนี้ต้อง หาช่างไฟฟ้า มาซ่อมแซมแก้ไข เป็นเรื่องที่อันตรายไม่ควรทำเองและต้องใช้บริการช่างที่มีความชำนาญ

สาเหตุที่ไฟแสดงการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ติด ควรทราบก่อน หาช่างไฟฟ้า มาซ่อมกรณีเกิดปัญหาเรื่องไฟแจ้งการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ติด ซึ่งแสดงถึงอาการชำรุดของเครื่องทำน้ำอุ่น อาจมีสาเหตุเกิดขึ้นได้จากปัญหาหลายประการ ซึ่งเราควรทราบถึงสาเหตุก่อนหาช่างมาซ่อม

1. สวิทช์เปิดปิดของเครื่องเกิดการชำรุดเสียหาย

2. เครื่องตัดไฟอัตโนมัติเด้ง หากเป็นกรณีนี้ต้องหาช่างไฟฟ้า มาตรวจสอบเรื่องระบบไฟ อาจมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เกินต้องมีการปรับปรุง

3. จุดเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าหลุดหลวม เรื่องนี้ก็ประมาทไม่ได้ เพราะอาจนำมาซึ่งการลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้เลยทีเดียว

ปัญหาเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน บางทีอาจจะไม่แค่เป็นเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นเท่านั้น แต่อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากการชำรุดของระบบไฟฟ้า ดังนั้นควร หาช่าง ที่มีประสบการณ์มาช่วยทำการตรวจสอบ เพื่อให้เราสามารถวางใจได้ มีทั้งน้ำอุ่นอาบให้สบายตัวในฤดูหนาว และการใช้งานระบบไฟฟ้าภายในบ้านมีความปลอดภัย

#หาช่าง #หาช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า #หาช่างไฟฟ้า #เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน
Share
2095
บทความอื่นๆ
บทความอื่นๆ