noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
40
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ