noei
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ไม่ตอก เสาเข็ม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ไม่ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะโนดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
31
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ