noei
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใสเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
35
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ