noei
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
31
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ