noei
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ อำเภอกะปง จังหวัดพังงาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
20
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ