noei
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
24
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ